Nikon

Verktyget Nivåer och tonkurvor

Justera kontrast, tonkurvor (ljusstyrka) och färgbalans. Justeringar kan göras av specifika delar av tonintervallet, vilket gör att bilder kan förbättras utan att offra detaljer. Detta kan användas för att fullt ut utnyttja färgomfånget och det dynamiska området för specifika skrivare, skärmar eller andra enheter.

Kanal
Välj den kanal som ändringarna ska gälla för.
Ställ in svartpunkt
Klicka på denna knapp och sedan på bilden för att ta ett färgprov av pixeln under markören. Reglagen för svartpunkt för kanalerna [Red (Röd)], [Green (Grön)] och [Blue (Blå)] ställs in på värdena för den valda pixeln.
Ställ in neutral punkt
Klicka på denna knapp och sedan på bilden för att ta ett färgprov av pixeln under markören. Gamma för kanalerna [Red (Röd)], [Green (Grön)] och [Blue (Blå)] justeras för att utjämna RGB-värdena för den valda pixeln.
Ställ in vitpunkt
Klicka på denna knapp och sedan på bilden för att ta ett färgprov av pixeln under markören. Reglagen för vitpunkt för kanalerna [Red (Röd)], [Green (Grön)] och [Blue (Blå)] ställs in på den valda pixeln.
Lägg till ankarpunkt
Klicka på denna knapp och sedan på bilden för att lägga till punkter till kurvorna för alla kanaler som motsvarar värdena för pixeln under markören.
Autokontrast
Ställ in vit- och svartpunkter automatiskt för att justera fördelningen av färger för varje kanal.
Återställ aktuell kanal
Återställ standardkurvan för den aktuella kanalen.
Återställ alla kanaler
Återställ standardkurvorna för alla kanaler.

Utnivåreglage för vitpunkt
Välj den högsta utnivån för den aktuella bilden. Dra reglaget nedåt för att sänka de ljusaste pixlarnas ljusstyrka.
Tonkurva
Kurvans lutning och form bestämmer bildens ljusstyrka i den motsvarande delen av tonintervallet. Ankarpunkter som lagts till kurvan kan raderas genom att trycka på delete-tangenten (radera) eller dra ut dem ur paletten.
Histogram
Visa hur pixlarna i bilden är fördelade med hänsyn till ljusstyrkan.
Utnivåreglage för svartpunkt
Välj den minsta utnivån för den aktuella bilden. Dra reglaget uppåt för att öka de mörkaste pixlarnas ljusstyrka.
Innivåreglage för svartpunkt
Dra reglaget åt höger för att ställa in pixlarna i tonintervallområdet till vänster till minsta utnivå (svart, eller när en specifik färgkanal valts, ingen färg). Återstående pixlar anpassas till det nya tonintervallet.
Innivåreglage för vitpunkt
Dra reglaget åt vänster för att ställa in pixlarna i tonintervallområdet till höger till högsta utnivå (vit, eller när en specifik färgkanal valts, det högsta värdet för den kanalen). Återstående pixlar anpassas till det nya tonintervallet.
[Gamma]
Om reglaget dras åt vänster ökar mellantonernas ljusstyrka, och om det dras åt höger blir mellantonerna mörkare.

Provta den aktuella kanalen

För att endast använda verktygen för automatisk kontrast, svartpunkt, vitpunkt och lägg till ankarpunkt för aktuell kanal klickar du på verktyget medan du trycker på Ctrl-tangenten (eller alternativtangenten i macOS).