Nikon

Verktyget Justera ljusstyrka och färg

Justera den övergripande ljusstyrkan och kontrasten, eller utför justeringar som påverkar högdagrar och skuggor.

[Brightness (Ljusstyrka)]
Justera den övergripande ljusstyrkan. Ju högre värde, desto ljusare resultat.
[Contrast (Kontrast)]
Justera den övergripande kontrasten. Välj lägre värden för mindre kontrast, och högre värden för större kontrast.
[Saturation (Mättnad)]
Justera färgernas intensitet i hela bilden. Välj lägre värden för mer dämpade färger och högre värden för mer intensiva färger.
[Highlight Protection (Högdagerskydd)]
Bevara detaljer i högdagrar. Välj högre värden för att reducera ljusstyrkan i högdagrar.
[Shadow Protection (Skuggskydd)]
Bevara detaljer i skuggor. Ju högre värde, desto ljusare resultat.
[D‑Lighting HS]
Gör skuggor ljusare i bilder i motljus eller svagt ljus, eller minska förlusten av detaljer i högdagrar. Högre värden minskar kontrasten mellan skuggor och högdagrar.