Nikon

Picture Controls-verktyget

Tidigare Picture Controls. Observera att detta verktyg endast är tillgängligt med RAW-bilder.

Färgåtergivningsprocess

Välj en färgåtergivningsprocess. Valet av Picture Controls varierar med alternativet som valts. [Camera Compatible (Kamerakompatibel)] är det enda alternativet som är tillgängligt för RAW-bilder i NRW-format eller som tagits med en kamera som stöder de senaste Picture Controls.

  • [Latest Picture Control (Senaste Picture Control)]: Färger bearbetas med de senaste Picture Controls, inklusive de som identifieras som [Creative Picture Control (Kreativ Picture Control)]. Picture Controls och parametrar som lagts till senare kameror kan tillämpas på RAW-bilder som tagits med modeller som inte erbjuder dessa alternativ.
  • [Camera Compatible (Kamerakompatibel)]: Färger bearbetas med de Picture Controls som används i kameran som tog bilden. Välj detta alternativ för samma färgåtergivningsmatchning som används på kameran.

Färgåtergivningsprocess

Det alternativ som valts som standard för bilder med två tillgängliga färgåtergivningsalternativ kan väljas med [NEF (RAW) Processing (NEF (RAW)-bearbetning)] > [Color Reproduction Process (Färgåtergivningsprocess)] i dialogrutan [Options (Alternativ)] (0 [NEF (RAW) Processing (NEF (RAW)-bearbetning)]).

Picture Control
Välj en Picture Control för bilderna i det aktuella valet.
Picture Control-parametrar

Justera Picture Control-parametrar (0 Picture Control-parametrar). Om tillgängligt kan parametrarna justeras automatiskt genom att välja [Auto]. Observera att även om bilder tagits under liknande förhållanden kan resultaten variera med exponering och position och storlek för motivet i kompositionen.

[Reset (Återställ)]
Återställ alla parametrar till sina standardvärden.

Picture Control-parametrar

Efter att ha valt en färgåtergivningsprocess väljer du en Picture Control och justerar Picture Control-parametrarna. De tillgängliga parametrarna varierar med den använda kameran och färgåtergivningsprocessen samt den valda Picture Control.

Senaste Picture Controls

Parametrarna nedan är tillgängliga när [Latest Picture Control (Senaste Picture Control)] har valts som färgåtergivningprocess eller om bilden togs med en kamera som endast stöder de senaste Picture Controls (dvs. bilder för vilka den enda tillgängliga färgåtergivningsprocessen är [Camera compatible (Kamerakompatibel)]).

[Quick Sharp (Snabbskärpa)]

Snabbjustera nivåerna för balanserad [Sharpening (Skärpning)], [Mid-range sharpening (Medelintervallskärpning)] och [Clarity (Klarhet)]. Välj [Auto] för att låta kameran justera skärpning automatiskt. De olika skärpningsparametrarna kan även justeras manuellt.

  • [Sharpening (Skärpning)]: Styr hur skarpa detaljer och konturer ska vara.
  • [Mid-range sharpening (Medelintervallskärpning)]: Justera skärpan i mönster och linjer vid detaljnivåer mellan de som [Sharpening (Skärpning)] och [Clarity (Klarhet)] gäller för.
  • [Clarity (Klarhet)]: Justera den övergripande skärpan och skärpan på tjockare konturer utan att påverka ljusstyrka eller dynamiskt område.
[Contrast (Kontrast)]
Justera kontrast. Välj lägre värden för mindre kontrast, och högre värden för större kontrast. Det är inte möjligt att justera denna parameter om aktuell Picture Control använder en anpassad kurva.
[Brightness (Ljusstyrka)]
Justera ljusstyrkan utan att förlora detaljer i högdagrar och skuggor. Det är inte möjligt att justera denna parameter om aktuell Picture Control använder en anpassad kurva.
[Saturation (Mättnad)]
Styr färgernas intensitet. Välj lägre värden för mer dämpade färger och högre värden för mer intensiva färger.
[Hue (Nyans)]
Justera nyans.
[Filter Effect (Filtereffekt)]
Simulera effekten av färgfilter på monokroma bilder.
[Toning]
Välj en baston för ett resultat som imiterar effekterna hos bilder utskrivna på tonat papper.
[Adjust Saturation (Justera mättnad)]
Välj mättnaden för den färgton som valts för [Toning]. Mättnaden kan inte justeras när [B&W (Svartvitt)] har valts för [Toning].

“Auto”

När [Auto] Picture Control har valts kan inställningarna justeras i intervallet [A−2] till [A+2].

Creative Picture Control

Ett [Effect level (Effektnivå)]-reglage visas när en [Creative Picture Control (Kreativ Picture Control)] såsom [Dream (Dröm)], [Morning (Morgon)] eller [Pop] har valts. Använd reglaget för att välja effektnivån.

Tidigare Picture Controls

Om menyn för färgåtergivningsprocess erbjuder ett urval av färgåtergivningsmetoder är parametrarna nedan tillgängliga när [Camera compatible (Kamerakompatibel)] har valts.

[Quick Adjust (Snabbjustering)]
Utför justeringar av alla Picture Control-parametrar. Effekten av vald Picture Control kan minskas genom att dra reglaget åt vänster eller ökas genom att dra det åt höger. [Quick Adjust (Snabbjustering)] påverkar alla Picture Control-inställningar samtidigt och avbryter alla ändringar som gjorts separat av de enskilda parametrarna.
[Sharpening (Skärpning)]
Styr hur skarpa konturerna ska vara. Välj högre värden för ökad skärpning.
[Clarity (Klarhet)]
Justera klarhet. Detta alternativ är endast tillgängligt med bilder tagna med kameror som stöder parametern [Clarity (Klarhet)].
[Contrast (Kontrast)]
Justera kontrast. Välj lägre värden för mindre kontrast, och högre värden för större kontrast.
[Brightness (Ljusstyrka)]
Justera ljusstyrkan utan att förlora detaljer i högdagrar och skuggor.
[Saturation (Mättnad)]
Styr färgernas intensitet. Välj lägre värden för mindre mättnad, och högre värden för mer mättnad.
[Hue (Nyans)]
Justera nyans.
[Filter Effect (Filtereffekt)]
Simulera effekten av färgfilter på monokroma bilder.
[Toning]
Välj en baston för ett resultat som imiterar effekterna hos bilder utskrivna på tonat papper.
[Adjust Saturation (Justera mättnad)]
Välj mättnaden för den färgton som valts för [Toning]. Mättnaden kan inte justeras när [B&W (svartvitt)] har valts för [Toning].