Nikon

Justeringsfliken

Förbättra bilder med verktygen i rutan [Adjustments (Justeringar)] i justerings-/infopaletten.

Justeringshanterare
Kopiera justeringar från en bild till en annan eller spara aktuella inställningar för senare användning. Du kan även avbryta alla ändringar och återställa bilder till deras ursprungliga oförbättrade status (0 Kopiera justeringar).
Kryssrutan “Verkställ”
En markering visas i den här rutan när du gör justeringar. Ta bort markeringen för att dölja dina justeringar.
Gråpunktsprovverktyg
Aktivera gråpunktsprovverktyget. Klicka var som helst i bilden för att justera vitbalansen så att provpixeln får en neutralt grå färg (0 Vitbalansverktyget).
Retuscheringspensel
Ta bort damm och repor (0 Retuscheringspensel).
Färgkontrollpunktsverktyg
Förbättra bilder med färgkontrollpunkter (0 Färgkontrollpunktsverktyget).
Beskära
Beskära bilder (0 Beskära bilder).
Upprätningsverktyg
Räta upp bilder (0 Upprätningsverktyget).
Palettalternativ
Välj alternativen som visas i justeringspaletten.
Justeringspalett
Förbättra bilder.

Justeringspaletten

Verktygen i bildjusteringspaletten är grupperade i kategorier. Klicka på /-knapparna för att visa eller dölja respektive verktyg.

[Basic Edit Palettes (Grundläggande redigeringspaletter)]

Den här kategorin består huvudsakligen av verktyg för arbete med RAW-bilder, såsom [Picture Control (Picture Control)], [Exposure Comp. (Exponeringskomp.] och [White Balance (Vitbalans)].

[Levels & Curves (Nivåer och kurvor)]

Justera kontrast, tonkurvor (ljusstyrka) och färgbalans (0 Verktyget Nivåer och tonkurvor).

[Lightness, Chroma, and Hue Adjustment (Justering av ljushet, färgstyrka och nyans)]

Justera färger.

  • [LCH]: Justera kanalerna för ljushet, färgstyrka och nyans (0 LCH-verktyget).
  • [Color Booster (Färgbooster)]: Optimera mättnaden för att göra färgerna mer livfulla (0 Färgboosterverktyget).

[Adjust Details (Justera detaljer)]

Reducera bildbrus och justera skärpa.

[Touch-Up (Retuschering)]

Ta bort damm eller förbättra färgerna i utvalda bildområden.

[Adjust Composition (Justera komposition)]

Beskär och räta upp bilder och korrigera för effekterna av perspektiv.

[Camera and Lens Corrections (Kamera- och objektivkorrigeringar)]

Korrigera för kromatisk aberration och andra artefakter som härstammar från kameran eller objektivet.

  • [Camera Corrections (Kamerakorrigeringar)]: Korrigera för moaré, damm på bildsensorn och röda ögon (0 Kamerakorrigeringsverktyget).
  • [Lens Corrections (Objektivkorrigeringar)]: Korrigera för axial och lateral kromatisk aberration samt andra artefakter som härstammar från objektivet (0 Objektivkorrigeringsverktyget).

[Versions (Versioner)]

Välj om du vill tillämpa ändringar som gjorts med Capture NX eller Capture NX 2 (0 Versionsverktyget).

Dölja justeringar

Med undantag för [Versions (Versioner)] indikeras utförda redigeringar med en bock i varje verktygs övre högra hörn. Ändringarna döljs om du tar bort bocken.

Ångra justeringar

Varje verktyg erbjuder en rullgardinsmeny som ändras till [Current (Aktuell)] när redigeringar görs. Välj [Original Value (Ursprungligt värde)] för att återgå till de inställningar som gällde då bilden skapades.

Anpassa justeringspaletten

Välj de verktyg som visas i justeringspaletten för att skapa anpassade arbetsytor. Anpassade arbetsytor kan hämtas via menyn .

  1. Klicka på på fliken [Adjustments (Justeringar)] och välj [Customize Adjustments (Anpassa justeringar)].

  2. När en dialogruta visas klickar du på [New (Ny)] () och namnger arbetsytan ().

  3. Välj de verktyg som ska visas i justeringspaletten. Du kan ändra ordningen på verktygen med knapparna och . Klicka på [OK] för att spara den nya arbetsytan när ändringarna är slutförda.

  4. För att endast visa de verktyg som valts i steg 3 klickar du på på fliken [Adjustments (Justeringar)] och väljer arbetsytan i listan.