Nikon

Filteralternativ

Det finns flera olika markeringsalternativ som kan användas för att filtrera bilder. Tillgängliga markeringar listas nedan.

Betyg
Betygsätt bilder (0 Betygsätta bilder).
Etiketter
Sätt etiketter på bilder. Det finns tio olika etiketter att välja mellan (0 till 9, där 0 är “ingen etikett”), var och en med olika färg (0 Sätta etiketter på foton).
Skydd
Skydda bilder från oavsiktlig radering (0 Skydda bilder).