Nikon

Visa bilder sida vid sida

Visa bilder sida vid sida eller jämför bilder med samma bilder innan förbättring.

2 bilder/4 bilder

Jämför bilder sida vid sida. Funktionen kan användas för att jämföra bilder från en bildtagningsserie som är nästan identiska och välja din favoritbild.

Jämföra bilder

Du kan jämföra bilder från samma mapp. För att jämföra bilder från olika mappar placerar du dem i samma album ( 0 Samla bilder i album).

  1. Välj “2 bilder” () eller “4 bilder” () i det övre verktygsfältet. Den aktuella bilden visas i den vänstra eller övre vänstra visningsrutan.

  2. Klicka på en av de andra visningsrutorna. Den valda visningsrutan markeras i vitt.

  3. Visa bildbandet och välj en bild för att visa den i den visningsruta som valts i steg 2 ( 0 Bildbandsvisning).

Länkade visningar

För att visa alla bilder med samma zoomförhållande väljer du länkikonen () i det övre högra hörnet av den aktuella bilden. Om du scrollar den aktuella bilden bläddras även bilderna i de andra visningsrutorna.

Bildjusteringar

Bildjusteringar gäller endast den aktuella bilden (bilden som är markerad i vitt).

Före-och-efter

Välj för att jämföra valda bilder med samma bilder innan förbättring. Eventuella ändringar av den aktuella bilden återspeglas i visningsrutan till höger (0 Förbättra bilder).

Uppdatera “Före”-bilden

Om du klickar på knappen “uppdatera” () i rutan “före” uppdateras visningen för att visa bildens aktuella status. Detta kan vara användbart innan du fortsätter med ytterligare bildjusteringar.

Återställa “före”-bilden

Klicka på knappen “återställ original” () i den vänstra visningsrutan (dvs “före”) för att återställa visningen så att den oförbättrade originalbilden visas. JPEG- och TIFF-bilder som tidigare redigerats med annan programvara återställs till deras senast sparade status.