Nikon

Det nedre verktygsfältet

Använd verktygsfältet längst ned i visningsområdet för att visa fotograferingsdata och sätta betyg eller etiketter på bilder.

Visa RAW- och JPEG-par som enskilda bilder
Välj detta verktyg () för att visa varje bildpar tagna i RAW + JPEG-format som en enda bild i miniatyrbilds- och bildbandsvyerna.
Visa sekvenser som enskilda bilder
Välj detta verktyg () för att visa varje bildsekvens tagen med smart fotoväljaren eller i serietagningsläge som en enda bild i miniatyrbilds- och bildbandsvyerna.
Fokuspunkt

Välj detta verktyg () för att visa fokuspunktens plats för den aktuella bilden.

  • Fokuspunkten kan visas på alla bilder som tagits med en COOLPIX A-kamera eller med ett CPU-objektiv monterat på en digital SLR-kamera eller kamera utan spegel från Nikon.
  • Den visas i miniatyr-, enbilds- och flerbildsvyerna.

Fokuspunktvisningen

  • Punkten som visas kan skilja sig från den faktiska fokuspunkten om kompositionen ändrades med fokuslås efter att kameran hade fokuserat.
  • Fokuspunkten kanske inte visas alls om fokuseringen misslyckades när bilden togs.

Ingen fokuspunkt

Fokuspunkten visas inte på bilder som:

  • har beskurits eller rätats ut,
  • har storleksändrats,
  • har sparats efter att ha roterats,
  • har tagits med ett icke-CPU-objektiv,
  • har tagits i manuellt fokusläge eller
  • har redigerats med annan programvara.
Visa rutnät

Välj detta verktyg () för att visa ett rutnät i visaren.

Bildinformation

Välj detta verktyg () för att visa kamerans namn, inspelningsdatumet och annan bildinformation i bildvisaren.

Histogram

Välj detta verktyg () för att visa ett histogram i bildvisaren. Klicka på och välj ett histogram från rullgardinsmenyn.

Rotera
Klicka för att rotera aktuellt valda bilder moturs eller medurs.
Betyg
Betygsätt bilder (0 Betygsätta bilder).
Etikett
Sätt etiketter på bilder (0 Sätta etiketter på foton).
Skydda
Skydda eller ta bort skydd från bilder (0 Skydda bilder).
Aktuell färg
Färgen på pixeln under markören. Den aktuella färgen visas i bildvisaren, “2/4 bilder”- och före-och-efter-vyerna.
Färgprofil
Färgprofilen för den aktuella bilden.
Navigering i mapp
Kontrollera antalet filer i den aktuella mappen och platsen för den aktuella bilden i fillistan. Använd knapparna och för att gå från en bild till en annan.