Nikon

Visa videor

NX Studio kan användas för att spela upp videor som valts för visning i enbildsvy. Videouppspelningsreglagen visas genom att föra musen över visaren.

Videouppspelningsreglage

Bild-bredvid-bild-visning
Klicka för att visa de enskilda bilderna i videon som miniatyrbilder. Dra handtagen på endera sidan för att scrolla till önskad bild (0 Ta bort oönskade filmsekvenser).
Uppspelningsläge
Det aktuella uppspelningsläget.
Uppspelningsreglage
Visar aktuell position i uppspelningen. Dra reglaget för att gå snabbt framåt eller bakåt.
Längd
Den aktuella videons totala längd.
Spara stillbild
Spara en stillbild av den aktuella bilden.
Bild-för-bild-avspelning bakåt/framåt
Spola videon bakåt eller framåt en bildruta i taget. Om du klickar på någon av knapparna under uppspelning pausas videon, och den kan sedan spelas bakåt eller framåt en bildruta i taget med start vid den valda positionen.
Spela upp/pausa
Starta, pausa eller återuppta uppspelning.
Ljuddämpning
Klicka på denna knapp för att stänga av ljudet. Klicka en gång till för att slå på ljudet.

Installation av videokodek (endast Windows)

Beroende på filtyp kan du uppmanas att installera en videokodek när du försöker visa filmer i bildvisaren (). Följ anvisningarna på skärmen för att installera videokodek.

Videostillbilder

För att spara den aktuella bildrutan som en stillbild klickar du på knappen “Spara stillbild” () bland videouppspelningsreglagen.

  • Välj [Settings (Inställningar)] > [Simple Settings (Enkla inställningar)] för att spara stillbilden med standardkomprimering och standard bildstorlek.
  • För att välja en annan komprimering och bildstorlek väljer du [Settings (Inställningar)] > [Advanced Settings (Avancerade inställningar)].
  • För att välja destinationsmapp väljer du [Save in (Spara i)] > [Specified folder (Angiven mapp)].
  • Ett filnamn kan anges i fältet [File Name (Filnamn)].