Nikon

Helbildsvy

Välj () -knappen i det övre verktygsfältet för att visa den aktuella bilden i helskärmsläge.

  • Om du väljer helskärmsvy i miniatyrbilds- eller listvyn visas den aktuella bilden i helskärmsläge i visaren.
  • Om helskärmsvisning väljs i bildvisaren, visar “2/4-bilder” eller före-och-efter-vyer de aktuella bilderna i helskärmsläge i den valda vyn.

    Bilden visas i helskärmsläge i vyn “2 bilder”

  • Visarens verktygsfält kan visas genom att föra musen över skärmens övre eller nedre del. Klicka på för att avsluta helskärmsvisning (knappen ändras till ). Du kan även avsluta helskärmsläget genom att trycka på Esc-tangenten.