Nikon

Bildbandsvisning

Välj () -knappen i det övre verktygsfältet för att visa en rad eller kolumn med miniatyrbilder (“bildbandet”) nedanför eller till vänster om visningsprogrammet i bildvisaren, “2/4 bilder” och före-och efter-visningar.

Du kan ändra bildbandets orientering genom att klicka på . Orienteringen avspeglas i bildbandsverktygets ikon, som ändras till när filmbandet visas under visaren och till när det visas till vänster om den.

Bildbandet visas till vänster om visaren