Nikon

Välja ett visningsläge

Välj ett visningsläge i det övre verktygsfältet.

Miniatyrbildsrutor ()

Lista bilderna i valda mappar.

Fotominiatyrer

Betydelsen av ikonerna och andra data som visas på fotominiatyrer beskrivs nedan. Vissa data kanske inte visas beroende på miniatyrbildens storlek.

Betyg
Fotots aktuella betyg. Du kan lägga till betyg till foton som inte betygsatts genom att föra musen över miniatyrbilden (0 Betygsätta bilder).
Etikett
Bildens aktuella etikett. Du kan lägga till etiketter till foton som inte har etiketter genom att föra musen över miniatyrbilden (0 Sätta etiketter på foton).
Skydd
Visas på skyddade bilder. Du kan lägga till eller ta bort skyddet genom att föra musen över miniatyrbilden (0 Skydda bilder).
Filnamn
Filnamnet. Filer som ännu inte har sparats efter redigering indikeras av en asterisk (“*”) framför filnamnet.
Förbättring

Visas på bilder som har förbättrats.

 • : Visas på bilder som har förbättrats på fliken [Adjustments (Justeringar)] (0 Förbättra bilder).
 • : Visas på bilder som har förbättrats med Capture NX 2.
 • : Visas på bilder som har förbättrats med pluginprogram i Nik Color Efex Pro-serien.
 • : Visas på bilder som har retuscherats på kameran.
RAW + JPEG
Visas på bilder tagna i RAW + JPEG-format.
Gruppmedlem

Visas på bilder som grupperats med röstkommentarer eller andra filer.

 • : Visas på bilder med röstkommentarer.
 • : Visas på de bästa bilderna i sekvenser som filmats med smart fotoväljaren.
 • : Visas på de bästa kandidaterna i sekvenser som filmats med smart fotoväljaren.
 • : Visas på rörliga foton.
 • : Visas på 3D MPO-bilder.
Platsdata
Indikerar att det finns inbäddade platsdata.
Bildområde

Visas på bilder tagna med kameror med bildområdesalternativ. Ingen ikon visas på bilder tagna i FX-format, medan ikonerna som visas på andra bilder varierar med det alternativ som valts för bildområde. Några exempel visas nedan.

 • : Foto som tagits med en bildområdesinställning och med bildförhållandet 3:2.
 • : Foto som tagits med en bildområdesinställning på 5:4 (30 × 24).
 • : Foto som tagits vid en bildområdesinställning som ökar objektivets synbara brännvidd med 1,2 ×.

Videominiatyrer

Ikonernas betydelse och andra data som visas på videominiatyrer beskrivs nedan. Vissa data kanske inte visas beroende på miniatyrbildens storlek.

ProRes
Visas på filmer som spelats in med ProRes-kodek.
Längd
Videons längd. Visas inte på filmer som spelats in med ProRes-kodek.
Betyg
Videons aktuella betyg. Du kan lägga till betyg till videor som inte betygsatts genom att föra musen över miniatyren (0 Betygsätta bilder).
Skydd
Visas på skyddade videor. Du kan lägga till eller ta bort skyddet genom att föra musen över miniatyrbilden (0 Skydda bilder).
Filnamn
Filnamnet. Filer som ännu inte har sparats efter redigering indikeras av en asterisk (“*”) framför filnamnet.
AF-brusreducering
Visas på videor som har bearbetats med alternativet [AF Noise Reduction (AF-brusreducering)] i menyn [Image (Bild)] för att minska fokuseringsljudet från kameran.
Video
Visas på videor.
Platsdata
Indikerar att det finns inbäddade platsdata.
Bildområde

Visas på videor som tagits med kameror som har alternativ för videobeskärning. Ikonen som visas varierar med den valda beskärningen. Några exempel visas nedan.

 • : Videor som spelats in med en beskärning med bildförhållandet 3:2.
 • : Videor som spelats in med en beskärning i DX-format, som ökar objektivets synbara brännvidd med 1,3 ×.
 • : Videor som spelats in med en beskärning, som ökar objektivets synbara brännvidd med 3 ×.
Färgtonläge
Visas på filmer som spelats in med N-Log eller HLG valt för färgtonläge.

Miniatyrbildlista ()

Lista bilderna i valda mappar. Bilder kan sorteras efter filnamn, etikett eller andra kriterier.

Miniatyrbildsstorlek

Storleken på miniatyrbilder i list- och rutnätsvyerna kan justeras med reglaget längst upp till höger i visningsområdet. Om du skjuter reglaget åt höger ökar miniatyrbildsstorleken.

Miniatyrbildslistan

För att välja kategorierna som visas i miniatyrlistvyn klickar du på i det övre högra hörnet i visningsområdet.

Bildvisare ()

Visa bilder i en enbildsvy.

2 bilder ()

Jämför två bilder sida vid sida (0 2 bilder/4 bilder).

4 bilder ()

Jämför fyra bilder samtidigt (0 2 bilder/4 bilder).

Före-och-efter ()

Jämför förbättrade bilder med samma bilder innan förbättringen (0 Före-och-efter).

Välja en visningsstorlek

Använd knapparna i det övre högra hörnet i visningsområdet för att välja visningsstorlek för bilder i bildvisaren, “2/4 bilder” och före-och-efter-vyer.

 1. Anpassa: Klicka för att visa hela bilden med aktuell anpassning. Anpassningen kan väljas genom att klicka på .

  • [Fit to Screen (Anpassa till skärm)]: anpassa bilden till visaren.
  • [Fit to Square (Anpassa till fyrkant)]: anpassa bilden till en fyrkant inuti bildvisaren.
  • [Fit Short Edge to Screen (Anpassa kortsida till skärm)]: anpassa bildens kortsida till visaren. Zoomförhållandet kommer inte att överstiga 100 %.
 2. 100%: Visa bilden med 100 % zoom.
 3. Zoomförhållande: Välj ett zoomförhållande från menyn.
 4. Zooma in/zooma ut: Zooma in eller ut bilden. Välj mellan zoomförhållanden på 6 till 400 procent.

100 % zoom

Du kan även klicka på bilden i visaren för att visa den med 100 % zoom. Du kan också föra musen över bilden och hålla ned skifttangenten för att tillfälligt zooma till 100 %.