Nikon

Visningsområdet

Bilder visas i visningsområdet. Du har ett urval av visningslägen. Förutom miniatyr- och enbildsvisning finns även jämförelsevyer för sida-vid-sida och före-och-efter-redigering.

Visningsläge
Välj hur bilder ska visas i visaren. Du kan välja visning både som miniatyrbilder och enkelbilder, och du kan också jämföra bilder sida vid sida (0 Välja ett visningsläge).
Bildbandsvisning
Visa ett bildband (en rad eller kolumn med miniatyrbilder) nedanför eller till vänster om visaren (0 Bildbandsvisning).
Helbildsvy
Visa bilder i helskärm (0 Helbildsvy).
Filter
Begränsa visningen av miniatyrbilder i visningsområdet eller bildbandet med ett eller flera filter (0 Filter).
Sortera

Sortera miniatyrer i visningsområdet eller bildbandet.

Visningsstorlek
Välj miniatyrbilds- eller bildvisningsstorlek (0 Miniatyrbildsstorlek”, Välja en visningsstorlek).
Visare
Visa den aktuella bilden.
Det nedre verktygsfältet
Visa fotograferingsdata i visaren och sätt betyg eller etiketter på bilder (0 Det nedre verktygsfältet).