Schreiber

Het [Help]-menu

[NX Studio Help]
Help weergeven.
[Controleren op updates]
Controleren op updates voor NX Studio.
[NIKON IMAGE SPACE openen]
NIKON IMAGE SPACE openen in een webbrowser.
[Over] (alleen Windows)
Informatie over beeldversies bekijken.