Schreiber

Het menu [Weergave]

[Vorige item]/[Volgende item]
Bekijk de volgende of vorige foto in de huidige map.
[Weergavevenster]
Kies hoe foto's in het weergavegebied worden weergegeven (0 Een weergavemodus kiezen).
[Filmstrip]
Wijzig de richting van de filmstrip (0 Filmstripweergave).
[Volledig scherm]
Geef foto's op volledig scherm weer (0 Volledige afbeeldingsweergave).
[Miniatuurformaat]
Kies het formaat van de miniaturen die worden weergegeven in miniaturen- en filmstripweergaves.
[Sorteren]
Miniaturen sorteren.
[Informatie over miniaturen weergeven]
Kies of bestandsnamen, labels, scores, pictogrammen, en andere gegevens worden weergegeven op foto's in miniaturen- of filmstripweergave.
[Paren van RAW en JPEG weergeven als één beeld]
Geef elk paar foto's dat is gemaakt in RAW + JPEG- of RAW + HEIF-formaat als één beeld weer in miniatuur- en filmstripweergaven.
[Reeksen weergeven als één beeld]
Geef elke reeks foto's gemaakt met Smart Photo Selector of in continue ontspanstand als één beeld weer in miniatuur- en filmstripweergaven.
[Zoomverhouding]
Zoom in of uit op foto's weergegeven in het weergavevenster of in “2/4-beelden” of voor-en-na-weergaven.
[Informatie weergaven]
Geef de cameranaam, datum en opnametijd en andere beeldinformatie weer in het weergavevenster.
[Histogram]
Geef een histogram weer in het weergavevenster. U kunt ook kanalen selecteren of histograminstellingen aanpassen.
[Filter]
Filters foto's op label, score, beveiligingsstatus of bestandstype.
[Opties voor Image-viewer]

Pas weergave-instellingen van weergavevenster aan.

  • [Raster tonen]: geef een raster weer in het weergavevenster.
  • [Scherpstelpunt tonen]: toon het scherpstelpunt voor de huidige foto.
  • [Hoge lichten tonen]: geef gebieden van de foto weer met de maximale waarde voor helderheid (255) in elk kanaal en waarin mogelijk details verloren zijn gegaan door overbelichting; verschillende kleuren worden gebruikt om hoge lichten voor elk kanaal (RGB) aan te geven.

  • [Schaduwen tonen]: geef gebieden van de foto weer met de minimale waarde voor helderheid (0) in elk kanaal en waarin mogelijk details verloren zijn gegaan door onderbelichting; verschillende kleuren worden gebruikt om schaduwen voor elk kanaal aan te geven.

  • [RAW-beelden tonen]: geef RAW-beeldgegevens weer in het weergavevenster wanneer NEF/NRW-foto's zijn geselecteerd. Er wordt een voorbeeld weergegeven wanneer deze optie niet is geselecteerd. Houd er rekening mee dat ongeacht de geselecteerde optie, de beeldviewer altijd de RAW-beeldgegevens weergeeft voor RAW-foto’s die zijn vastgelegd met HLG geselecteerd voor toonmodus op camera's die toonmodusselectie ondersteunen en voor foto's die zijn gewijzigd met behulp van de tools op het tabblad [Aanpassingen].
[Vernieuwen]
Werk de weergave in het weergavevenster of de filmstrip bij.