Schreiber

Het menu [Wijzig]

[Herstellen]
Ga één stap terug, zodat de meest recente wijziging in de huidige foto of in het huidige venster ongedaan wordt gemaakt. Wijzigingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt als de foto wordt verwijderd in de Verkenner of een andere applicatie tijdens het bewerken.
[Opnieuw]
Voer een bewerking opnieuw uit na het uitvoeren van [Herstellen].
[Knippen]
Verwijder de selectie uit zijn huidige locatie en kopieer hem naar het klembord.
[Kopiëren]
Kopieer de huidige selectie naar het klembord.
[Plakken]
Plak de inhoud van het klembord in de huidige locatie.
[Verwijder]
Verplaats de huidige foto of map naar de prullenbak (of in macOS, de Prullenmand). Door deze optie te kiezen wanneer een map is geselecteerd in de browserpalet [Favorieten]-lijst, wordt de geselecteerde map uit de favorietenlijst verwijderd.
[Selecteer alles]
Selecteer alle foto's en mappen.
[Selectie annuleren]
Annuleer de selectie van de momenteel geselecteerde foto's of mappen.
[Selectie omkeren]
Selecteer alle foto's of mappen die momenteel niet zijn geselecteerd en annuleer selectie van foto's of mappen die momenteel zijn geselecteerd.
[Selecteren op bestandstype]
Selecteer alle foto's of video's of foto's of video's van een gekozen bestandstype of -types.
[Selecteren op score]
Selecteer alle foto's of video's met een gekozen score of scores (0 Foto’s beoordelen).
[Selecteren op label]
Selecteer alle foto's met een gekozen label of labels (0 Foto's labelen).
[Opties] (alleen Windows)
Open het dialoogvenster opties (voorkeuren) van NX Studio (0 Opties (Voorkeuren)).