Schreiber

Het menu [NX Studio] (alleen macOS)

[Over NX Studio]
Informatie over beeldversies bekijken.
[Voorkeuren]
Open het dialoogvenster opties (voorkeuren) van NX Studio (0 Opties (Voorkeuren)).
[Stop NX Studio]
Stop NX Studio.