Nikon

[Log Matching]

Pas instellingen aan voor routelogs.

[Afstandeenheid voor het weergeven van hoogte of waterdiepte]
Kies de eenheden die gebruikt zijn in de grafiek om wijzigingen in hoogte en diepte te tonen. Het selecteren van [Instelling van besturingssysteem gebruiken] zorgt ervoor dat er overeenstemming is met de eenheden die geselecteerd zijn voor het besturingssysteem.
[Tijdzone]
Kies de tijdzone voor de locatie waar foto's werden vastgelegd, uitgedrukt als het verschil in uren en minuten tussen UTC en de tijdzone in de locatie.
[Locatie toewijzen]
Kies hoe NX Studio zich gedraagt bij het toevoegen van locatiegegevens aan foto's op basis van routelogs (0 Routelogs importeren).