Nikon

[Kaart]

Pas kaartweergave-instellingen aan.

[Kaartserver]

Kies een kaartserver voor de kaartweergave.

 • [Altijd verbinding met deze server maken]: maak altijd verbinding met de geselecteerde server.
 • [Automatisch geselecteerde server gebruiken]: selecteer automatisch de server voor uw land of regio uit de servers in het menu [Altijd verbinding met deze server maken] op basis van uw huidige IP-adres. Als u geen server kunt selecteren op basis van uw IP-adres, selecteert NX Studio een server op basis van informatie van het besturingssysteem. De server in de Verenigde Staten wordt gebruikt als er geen server voor uw land of regio beschikbaar is in het menu [Altijd verbinding met deze server maken].
[Thuislocatie]

De locatie die wordt weergegeven wanneer u op in de knoppenbalk van de kaartweergave klikt, kan worden ingesteld als de beginpositie. De beginpositie wordt weergegeven als er geen locatiegegevens zijn voor de foto's in de huidige map.

 • [Automatische instellingen gebruiken]: stel de beginpositie automatisch in.

  • [Op basis van taal en regio van besturingssysteem]: de beginpositie wordt gekozen op basis van de land- en regio-instellingen voor het besturingssysteem.
  • [Op basis van IP-adres]: NX Studio kiest een thuispositie op basis van uw huidige IP-adres. Als u geen positie kunt selecteren op basis van uw IP-adres, selecteert NX Studio een positie op basis van informatie van het besturingssysteem.
 • [Handmatige instellingen]: selecteer [Huidige locatie gebruiken] om de beginpositie en schaal in te stellen op het gedeelte van de kaart dat momenteel wordt weergegeven.
 • [Wereldkaart gebruiken]: stel de beginpositie in op een weergave van de gehele wereldbol.
[Opnamelocaties]

Door overschakelen naar kaartweergave wanneer een foto met ingesloten locatiegegevens wordt geselecteerd, wordt een pin () weergegeven die de locatie van de foto toont. Kies de weergave die wordt getoond wanneer de huidige map meerdere foto's met ingesloten locatie bevat.

 • [Locaties van alle beelden in de map tonen]: NX Studio toont pins voor alle foto's in de map.
 • [Alleen locaties van de geselecteerde beelden tonen]: NX Studio toont alleen pins voor de foto's in de huidige selectie.
[Als beelden met locatiegegevens zijn geselecteerd]

Kies of NX Studio de kaart opnieuw centreert op opnamelocaties wanneer foto's met locatiegegevens worden geselecteerd.

 • [Schuiven en zoomen op de kaart om alle overeenkomstige pinnen weer te geven]: NX Studio centreert de kaart opnieuw om opnamelocaties weer te geven. Als meerdere foto's met opnamegegevens zijn geselecteerd, wordt de schaal aangepast om de locatie van alle geselecteerde foto's te tonen.
 • [Niets doen]: als u foto's selecteert met locatiegegevens, wordt de kaart niet opnieuw gecentreerd. De kaart kan nog steeds opnieuw worden gecentreerd op geselecteerde foto's door te klikken op in de kaartknoppenbalk.
[Opnameroute]

Geef rechte lijnen weer die geselecteerde foto's verbinden in de volgorde waarin ze zijn gemaakt ([Pinnen verbinden in opnamevolgorde]) of in de volgorde waarin de foto's zijn geselecteerd ([Pinnen verbinden in selectievolgorde]; 0 Routelogs bekijken).

 • [Pop-ups tonen tijdens het schuiven]: wanneer de routeweergave een pin bereikt voor een foto met locatiegegevens, geeft u een voorbeeld van de foto weer in een pop-upvenster.