Schreiber

[Labels]

Benoem labels.

[Labelnamen aanpassen]
Selecteer [Standaardwaarden gebruiken] om de standaardlabelnamen te gebruiken. Annuleer de selectie van deze optie om aangepaste labelnamen te kiezen.