Schreiber

[Niveaus en sampling]

De instellingen in deze categorie zijn van toepassing op de [Niveaus en curves] en samplinghulpmiddelen.

[Niveaus en curves]
[Uitknippen voor automatisch contrast]: de optie uitknippen voor automatisch contrast op het tabblad [Aanpassingen] voor [Niveaus en curves] verhoogt het contrast door de schaduw in te stellen en punten te markeren om een ingesteld deel van de donkerste en helderste pixels in het beeld uit te sluiten. Kies het percentage pixels uitgesloten door de nieuwe [Schaduwen] en [Hoge lichten]-punten (0 De niveaus en tooncurves-tool).
[Sampling]
[Samplegrootte]: selecteer het formaat van het gebied gesampled door het grijspunt [Witbalans] en de samplingbesturingen [Niveaus en curves] in het tabblad [Aanpassingen] (0 De tool Witbalans en De niveaus en tooncurves-tool).
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle items in de categorie [Niveaus en sampling] naar de standaardwaarden.