Schreiber

[Favorieten]

Kies of standaardmappen worden opgenomen in de lijst [Favorieten].

[Standaardmappen]
Selecteer [Standaardmappen weergeven] om standaardmappen op te nemen in de mappen die staan vermeld onder [Favorieten] in het browserpalet. Als u de standaardmappen eerst wilt weergeven, selecteert u [Standaardmappen weergeven aan het begin van de lijst].
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle items in de categorie [Favorieten] naar de standaardwaarden.