Schreiber

[Miniaturen]

Pas instellingen aan die betrekking hebben op miniaturen.

[Mappictogrammen in miniaturenvenster]

Kies of en in welke volgorde submappen in het miniatuurraster, de miniaturenlijst, en de filmstrip worden weergegeven.

  • [Mappictogrammen eerst weergeven]: submappen worden eerst vermeld, vóór de foto's.
  • [Mappictogrammen aan het eind weergeven]: submappen worden als laatste vermeld, na de foto's.
  • [Mappictogrammen verbergen]: submappen worden niet vermeld.
[Standaardinstellingen herstellen]
Reset alle items in de categorie [Miniatuur] naar de standaardwaarden.