Schreiber

Indexprints

Om meerdere afbeeldingen per pagina af te drukken, selecteer [Indexprint] voor [Afdruktype]. U kunt het beeldformaat en het aantal foto's dat per pagina wordt afgedrukt kiezen.

[Indeling]

Kies een indeling.

  • [Vooraf gedefinieerde indeling gebruiken]: Kies het aantal foto’s per pagina uit de keuzelijst. Het formaat van de foto’s wordt automatisch aangepast overeenkomstig de geselecteerde optie.
  • [Geef beeldgrootte op]: foto's worden afgedrukt op het formaat dat is ingevoerd voor [Breedte] en [Hoogte]. Het aantal foto’s per pagina wordt automatisch aangepast overeenkomstig de geselecteerde grootte.
  • [Kolommen en rijen]: kies het aantal [Kolommen] en [Rijen] dat per pagina worden afgedrukt. Het formaat van de foto’s wordt automatisch aangepast overeenkomstig de geselecteerde opties.
  • [Foto's per pagina]: kies het aantal beelden dat per pagina wordt afgedrukt. Het formaat van foto's wordt automatisch aangepast aan het geselecteerde aantal foto's op de pagina.
[Paginamarges]
Kies de breedte van de paginamarges met de schuifbalk.