Schreiber

Beeldinformatie afdrukken

Om de informatie die onder elke foto wordt afgedrukt te kiezen, selecteert u [Foto-informatie afdrukken] in het dialoogvenster “Afdrukken” en klikt u op [Instellingen].

Foto-informatie afdrukken

Foto-informatie wordt niet gedraaid wanneer [Passend maken door roteren] is geselecteerd in het dialoogvenster “Afdrukken”.

Foto-informatie afdrukken

Kies de informatie die moet worden afgedrukt in de tabbladen [Opnamedatum/Beeldcommentaar], [Metagegevens] en [Kop- en voetteksten] van het dialoogvenster “Foto-informatie afdrukken”.

Het tabblad [Opnamedatum/Beeldcommentaar]

Kies of de datum/tijd van de opname en opmerkingen van de gebruiker worden afgedrukt.

 • [Opnamedatum]: Druk de opnamedatum af op de positie geselecteerd voor [Positie].
 • [Tijd]: druk de opnametijd af.
 • [Tekst]: druk het commentaar af dat in het tekstvak is ingevoerd.
 • [Lettertype-instellingen]: kies het lettertype, de stijl, lettertekengrootte en kleur gebruikt om de datum/tijdstempel af te drukken.
 • De resultaten kunnen vooraf in het [Voorbeeld]-gebied worden bekeken.
Het tabblad [Metagegevens]

Kies de metagegevens afgedrukt met elke foto. De beschikbare opties zijn beperkt tot een deel van de opname-informatie.

 • [Lettertype-instellingen]: kies het lettertype, de stijl en de puntgrootte die worden gebruikt om metagegevens af te drukken.
 • De resultaten kunnen vooraf in het [Voorbeeld]-gebied worden bekeken.

Metagegevens

Sommige velden die zijn geselecteerd op het tabblad [Metagegevens] worden mogelijk niet afgedrukt, afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Het tabblad [Kop- en voetteksten]

Kies de informatie die bovenaan en onderaan elke pagina wordt afgedrukt.

 • [Kopteksten]: Voer de tekst in en kies de uitlijning voor de koptekst die bovenaan elke pagina zal worden afgedrukt.
 • [Paginanummer]: kies of u het paginanummer wilt afdrukken. Het paginanummer kan bovenaan of onderaan de pagina worden afgedrukt. Het verschijnt in de kopteksten als het bovenaan en in de voetteksten als het onderaan wordt afgedrukt. Als u het paginanummer wilt afdrukken als “Pagina <huidige pagina> van <totaal aantal pagina 's >”, selecteert u [Totaal aantal pagina's (1/2)].
 • [Voetteksten]: Voer de tekst in en kies de uitlijning voor de voetteksten die onderaan elke pagina zal worden afgedrukt.
 • [Lettertype-instellingen]: Kies een lettertype, stijl en tekengrootte voor de koptekst, voettekst en het paginanummer.
 • De resultaten kunnen vooraf in het [Voorbeeld]-gebied worden bekeken.