Nikon

Trefwoorden zoeken

De locatiegegevens die zijn geregistreerd met foto's kunnen worden gebruikt om op internet te zoeken naar plaatsnamen en andere trefwoorden met betrekking tot elke locatie. Trefwoorden die zodoende gevonden zijn, kunnen worden toegevoegd aan metagegevens van foto’s.

  1. Selecteer de gewenste foto in de filmstrip of klik op de pin () op de kaart en selecteer [Plaatsnamen] in het tabblad [XMP/IPTC] van het aanpassingen-/informatiepalet. Er wordt een dialoogvenster voor trefwoordselectie weergegeven.

  2. Selecteer trefwoorden op het tabblad [Locatienaam] of [Oriëntatiepunt] en klik op [Toevoegen]. Aan elke foto kunnen maximaal 100 trefwoorden worden toegevoegd.

  3. Geselecteerde trefwoorden kunnen worden bewerkt door op ze te klikken in de lijst of worden verwijderd door op de knop [Verwijderen] te klikken.

  4. Klik op [OK] om de trefwoorden toe te voegen aan het veld “trefwoorden” in het tabblad [XMP/IPTC]. De wijzigingen worden toegepast wanneer de foto wordt opgeslagen.

    Trefwoorden verwijderen

    Om trefwoorden uit het tabblad [XMP/IPTC] te verwijderen, plaatst u de muis op de termen in het veld “trefwoorden” en klikt u op .

Het tabblad [Oriëntatiepunt]

NX Studio lokaliseert trefwoorden door de titels van artikelen te zoeken die zijn geplaatst op “Wikipedia”, een online encyclopedie. Wanneer u klikt op [Zoeken], doorzoekt NX Studio de titels van artikelen die verwijzen naar locaties nabij het punt waar de foto werd vastgelegd en geeft een lijst weer met de zo gevonden trefwoorden.

Trefwoorden vinden

  • NX Studio kan alleen trefwoorden zoeken wanneer er verbinding is met het internet en kan mogelijk voor bepaalde locaties geen trefwoorden lokaliseren.
  • Zoekresultaten zijn mogelijk niet correct.