Nikon

Routelogs bekijken

Er kan een spoor van uw fotografische reizen worden gegenereerd door geselecteerde foto's met rechte lijnen te verbinden.

Rechte segmenten

Het inschakelen van de routetool () wanneer twee of meer foto's met locatiegegevens zijn geselecteerd, geeft een route weer die de hemelsbrede afstand tussen elke pin aangeeft ().

  • De schaal wordt aangepast aan al de geselecteerde pinnen op de kaart.
  • Bij standaardinstellingen worden de pinnen verbonden in volgorde van opnamedatum. Als u de pinnen in plaats daarvan in de volgorde van selectie wilt verbinden, kiest u [Pinnen verbinden in selectievolgorde] voor [Opnameroute] in het gedeelte [Kaart] van het dialoogvenster [Opties] (of in macOS [Voorkeuren]) (0 [Kaart]).

Routetracering

Nadat u een route in een rechte lijn hebt gegenereerd, kunt u automatisch door de kaart bladeren om het spoor te volgen, waarbij de huidige positie op de route wordt aangeduid met een -pictogram. Elk van de foto's die u gemaakt heeft wordt om de beurt weergegeven, terwijl u uw fotografische reis volgt.

  • Wanneer de knop “Toon route” is ingeschakeld () in de kaartknoppenbalk, wordt een -pictogram weergegeven. Door te klikken op wordt een pictogram weergegeven dat een menselijke figuur () voorstelt die de route volgt.

  • Wanneer de afbeelding () een kaartpin bereikt (), wordt hij gepauzeerd en wordt er een pop-up weergegeven met de foto's die op dat moment zijn gemaakt.

  • Routetracering kan worden onderbroken of beëindigd door op of in de kaartknoppenbalk te klikken.
  • Wanneer de afbeelding () de laatste pin () bereikt, eindigt routetracering en wordt de afbeelding () niet langer weergegeven.
  • Weergave van de foto's wanneer de afbeelding () elke pin () bereikt kan worden uitgeschakeld door het vinkje te verwijderen uit [Opnameroute] > [Pop-ups tonen tijdens het schuiven] in het gedeelte [Kaart] van het dialoogvenster [Opties] (of in macOS [Voorkeuren]) (0 [Kaart]).