Nikon

Opnamelocaties bekijken

Door kaartweergave te kiezen () wanneer een map met foto's met ingesloten locatiegegevens wordt geselecteerd, wordt de kaart weergegeven. Opnamelocaties worden aangeduid met kaartpinnen ( of ).

Beginweergave

De beginweergave varieert afhankelijk van de geselecteerde foto en het aantal foto's met locatiegegevens in de huidige map. Weergaveopties zijn beschikbaar via [Kaart] > [Opnamelocaties] in het dialoogvenster [Opties] (of in macOS [Voorkeuren]) (0 [Kaart]).

De filmstrip kan worden weergegeven met behulp van de filmstripknop () in het weergavegebied. Foto's met ingesloten locatiegegevens worden aangeduid met -pictogrammen (). Het selecteren van een foto centreert de kaart op de pin () die de locatie ervan aanduidt ().

  • Opnamelocaties voor foto's die niet in de huidige selectie zitten, worden geel weergegeven (). Door op een gele pin () te klikken, wordt de foto geselecteerd en wordt de pin rood ().
  • Meerdere pinnen kunnen worden geselecteerd door op de bedieningstoets (of in macOS command-toets) te drukken en om de beurt op elke pin te klikken.
  • Er kan door de kaart worden gebladerd door te slepen.
  • Foto's die op dezelfde locatie zijn gemaakt, worden aangeduid met een enkele pin (). Bij sommige schalen kunnen foto's die gemaakt zijn op verschillende locaties maar in directe nabijheid ook als een enkele pin () worden weergegeven.

Metagegevens bekijken

Door op een pin () op de kaart te klikken, wordt een pop-upvenster weergegeven met metagegevens voor de geselecteerde foto.

  • De pop-up bevat een tabblad [Foto] met de bestandsnaam en toont de foto als miniatuur. In het geval van video's toont de miniatuur het eerste beeld van de clip.
  • De cameranaam, opnamedatum en andere metagegevens voor de foto worden vermeld op het tabblad [Metagegevens]. Kompasrichtingen, bezienswaardigheden en andere toegevoegde gegevens worden ook vermeld, indien beschikbaar.
  • Waar meerdere foto's opgenomen op dezelfde locatie of in de directe nabijheid worden aangeduid met een enkele pin (), kunt u door de beelden bladeren door op of te klikken.
  • De pop-up kan worden afgesloten door op de kaart te klikken of door op de -knop in de rechterbovenhoek van de pop-up te klikken.