Schreiber

De tool Cameracorrecties

Corrigeren voor moiré, stof op de beeldsensor en rode ogen. Deze tool wordt niet weergegeven als [Aanpassen met behulp van HDR] is ingeschakeld.

[Moiré-reductie] (alleen RAW-foto's)
Verminder kleur moiré (een beeldartefact dat zichtbaar is op plaatsen waar regelmatige patronen elkaar overlappen). De hoeveelheid reductie kan worden geselecteerd in het vervolgkeuzemenu.
[Stofverwijdering] (alleen RAW-foto's)

Referentiegegevens stofverwijdering (NDF-bestanden, extensie “.ndf”) opgenomen met behulp van de camera kunnen worden gebruikt om de locatie van stof voor de beeldsensor te bepalen. Door deze optie te selecteren kunnen foto's worden vergeleken met deze gegevens om het effect van het stof af te zwakken.

  • Als er geen referentiegegevens zijn geselecteerd wanneer u deze optie inschakelt, wordt u gevraagd een NDF-bestand te kiezen.
  • Als de huidige map een stofverwijderingsreferentiebestand bevat, wordt er een bericht weergegeven met de vraag of u het bestand voor stofverwijdering wilt gebruiken. Als u [Nee] selecteert of als de huidige map geen stofverwijderingsreferentiebestand bevat, wordt u gevraagd het bestand handmatig te kiezen.
  • Als u wilt overschakelen naar een ander NDF-bestand, klikt u op [Wijzigen] en kiest u een bestand.
[Rode-ogencorrectie]
Detecteer en verwijder automatisch “rode-ogen”.

Stofverwijdering

  • De positie en de hoeveelheid stof voor de beeldsensor verschillen van dag tot dag. Gebruik, indien mogelijk, referentiegegevens opgenomen in de laatste 24 uur.
  • Als de camera over de optie [Beeldsensor reinigen] beschikt, kan [Stofverwijdering] gegevens die zijn opgenomen vóór reiniging niet op de juiste wijze toepassen op foto's die op een later tijdstip zijn gemaakt, omdat de positie van het stof gewijzigd zal zijn. Als u van plan bent om stofverwijdering te combineren met reinigen van de beeldsensor, raden wij u aan geen foto's te maken voor gebruik met stofverwijdering totdat u nieuwe referentiegegevens hebt opgenomen met behulp van [Sensor reinigen en dan starten] in de cameramenu's.
  • Deze functie is niet beschikbaar voor RAW-foto's die zijn gemaakt met [Middel] of [Klein] geselecteerd voor beeldformaat.
  • Zie de camerahandleiding voor meer informatie over stofverwijdering.