Schreiber

Perspectiefcorrectie

Pas het perspectief horizontaal of verticaal aan met −20 tot +20.

[Verticaal]

Kies lagere waarden om foto's aan de onderkant uit te rekken, hogere waarden om ze aan de bovenkant uit te rekken.

–20

0

20

[Horizontaal]

Kies lagere waarden om foto's aan de linkerrand uit te rekken, hogere waarden om ze aan de rechterrand uit te rekken.

–20

0

20