Schreiber

Rechtzetten

Zet foto’s recht met maximaal ±10°.

[Rechtzetten]
Selecteer () Rechtzetten om foto's recht te zetten door te slepen.
Rechtzetten
Zet foto’s recht met van −10 tot +10 graden. Kies lagere waarden om de foto's naar links te draaien, hogere waarden om ze naar rechts te draaien.
[Inclusief gebieden zonder beeldgegevens]
Selecteer deze optie om lege hoeken met zwart op te vullen.

Foto's rechtzetten

Foto's kunnen rechtgezet worden door de cursor parallel aan de lijnen die u horizontaal of verticaal wilt hebben te slepen.

  1. Geef een of meer foto's weer in enkel- of multiframeweergave. Deze optie kan niet worden gebruikt met miniaturen.

  2. Activeer () de tool Rechtzetten. U kunt ook op het pictogram voor de tool klikken bovenaan het Aanpassingen-palet.

  3. Sleep de cursor parallel aan een referentielijn in de foto. In dit voorbeeld dient het kader van het venster als referentielijn.

  4. De foto wordt tot ±10° gedraaid om de referentielijn horizontaal of verticaal te maken. De rotatiegraad wordt weergegeven in het tekstvak in het aanpassingenpalet.

Inclusief gebieden zonder beeldgegevens

Het rechtzetten van foto's voegt gebieden toe die geen beeldgegevens bevatten. Bij standaardinstellingen worden foto's automatisch uitgesneden om lege hoeken te verwijderen. Door in plaats daarvan [Inclusief gebieden zonder beeldgegevens] te selecteren worden de lege hoeken met zwart gevuld.

“Inclusief gebieden zonder beeldgegevens” uitgeschakeld

“Inclusief gebieden zonder beeldgegevens” ingeschakeld