Schreiber

De tool Scherpte aanpassen

Verhoog de scherpte door randen duidelijker te maken. Gebruik [Onscherp masker] om het contrast van randen te vergroten terwijl andere gebieden ongewijzigd blijven. Deze tool wordt niet weergegeven als [Aanpassen met behulp van HDR] is ingeschakeld.

[Scherpte]
Kies hogere waarden om de scherpte van omtreklijnen in de hele foto te verhogen.

[Onscherp masker]
Selecteer deze optie om foto's te verscherpen met behulp van Onscherp masker.
Verplaats naar prullenmand
Verwijder het momenteel geselecteerde masker uit de lijst met onscherpe maskers.
Omhoog/Omlaag verplaatsen
Beweeg het momenteel geselecteerde masker omhoog of omlaag in de lijst met onscherpe maskers.
Lijst met onscherpe maskers
Een lijst met onscherpe maskers. Maskers worden geïdentificeerd door kleurenkanaal, intensiteit, straal (randbreedte) en drempel (bijv. “Rood, 50%, 10%, 0”). Zij zijn van toepassing in de aangeduide volgorde; gebruik de omhoog/omlaag-knoppen om de volgorde te wijzigen.
Kleur
Kies het kleurenkanaal waarop het onscherpe masker van toepassing is.
[Intensiteit]
Kies de hoeveelheid verscherping. Hoe hoger de waarde, hoe meer het randcontrast zal toenemen.
[Straal]
Randbreedte. Hoe groter de straal, des te breder de randen zijn in het verscherpte beeld.
[Drempel]
De grens waarbij verscherping wordt toegepast. Als de drempel nul is, is verscherping van toepassing op alle pixels in het beeld. Het verhogen van de drempel verhoogt de hoeveelheid contrast die aanwezig moet zijn tussen pixels voordat het masker wordt toegepast, met als resultaat dat alleen duidelijkere contrasterende randen beïnvloed zullen worden.