Schreiber

De tool Ruisonderdrukking

Verwerk foto's om de effecten van beeldruis te verminderen. Ruisonderdrukking is niet beschikbaar voor HEIF-foto's.

[Ruisonderdrukking]
Selecteer deze optie om ruisonderdrukking in te schakelen. U kunt vervolgens een optie kiezen voor [Methode] en een hoeveelheid ruisonderdrukking.
[Methode]

De opties die beschikbaar zijn verschillen afhankelijk van de camera die wordt gebruikt om de huidige foto te maken.

  • [Ruisonderdr. van camera] (alleen RAW-foto's): deze optie wordt alleen weergegeven als er geen andere opties beschikbaar zijn. Selecteer de hoeveelheid () uit het keuzemenu.
  • [Sneller]/[Betere kwaliteit]/[Betere kwaliteit 2013] (alleen RAW-foto's): kies [Sneller] voor snellere verwerking, [Betere kwaliteit] of [Betere kwaliteit 2013] voor hoogwaardigere resultaten.

    • [Hoeveelheid]: hoe hoger de waarde, des te vloeiender de resultaten en des te minder zijn de artefacten zichtbaar veroorzaakt door “beeldruis”.
    • [Details]: het kiezen van hogere waarden voor [Hoeveelheid] kan het beeld zo verzachten dat details verloren gaan. Dit kan worden tegengegaan door [Details] te verhogen.

[Betere kwaliteit 2013]

Deze optie blinkt uit in het verminderen van kleurruis bij korte golflengten en boven gelijkmatig gekleurde gebieden van het beeld. Selecteert u [Betere kwaliteit 2013], dan worden de extra items [Helderheidsruis] en [Kleurruis] weergegeven, waardoor intensiteit en scherpte afzonderlijk kunnen worden aangepast voor elk van deze parameters.

Hoeveelheid
Kies de hoeveelheid ruisonderdrukking die wordt toegepast wanneer [Ruisonderdr. van camera] de enige optie is die beschikbaar is in het menu [Methode].
[Ruisonderdrukking voor randen] (alleen RAW-foto's)
Selecteer deze optie om omtreklijnen duidelijker te laten uitkomen door het optreden van ruisartefacten rond randen te verminderen.
[Ruisonderdrukking voor astrofoto] (alleen RAW-foto's)

Selecteer deze optie om het optreden van willekeurige heldere pixels bij lange belichting te verminderen.

[Ruisonderdrukking voor astrofoto]

Deze optie kan niet worden toegepast op kleine RAW-foto's die gemaakt zijn met de D4S, D810, of D810A.