Schreiber

De tool Helderheid en kleur aanpassen

Pas de algehele helderheid en het contrast aan, of maak aanpassingen die invloed hebben op hoge lichten en schaduwen. Deze tool wordt niet weergegeven als [Aanpassen met behulp van HDR] is ingeschakeld.

[Helderheid]
Pas de algehele helderheid aan. Hoe hoger de waarde, hoe helderder het resultaat.
[Contrast]
Pas het algehele contrast aan. Kies lagere waarden voor minder contrast, hogere waarden voor meer contrast.
[Verzadiging]
Pas de levendigheid van de kleuren in de hele foto aan. Kies lagere waarden voor meer gedempte kleuren en hogere waarden voor levendigere kleuren.
[Hoge lichten]
Behoud details in hoge lichten. Kies hogere waarden om de helderheid van hoge lichten te verminderen.
[Schaduwen]
Behoud details in schaduwen. Hoe hoger de waarde, hoe helderder het resultaat.
[D‑Lighting HS]
Maak schaduwen in foto’s met tegenlicht of slecht belichte foto’s lichter of verminder detailverlies in hoge lichten. Hogere waarden verminderen het contrast tussen schaduwen en hoge lichten.