Schreiber

De tool Actieve D-Lighting

Haal details naar voren in hoge lichten en schaduwen. Houd er rekening mee dat deze tool alleen beschikbaar is voor RAW-foto's. Dit wordt niet weergegeven wanneer [Aanpassen met behulp van HDR] is ingeschakeld.

De sterkte van het effect kan worden gekozen in het vervolgkeuzemenu.