Schreiber

De tool Picture Controls

Pas Picture Control-instellingen aan voor het SDR-toonbereik. Houd er rekening mee dat deze tool alleen beschikbaar is voor RAW-foto's.

Kleurverwerkingsproces

Kies een kleurverwerkingsproces. De keuze van Picture Controls varieert afhankelijk van de geselecteerde optie. [Compatibel met camera] is de enige optie die beschikbaar is voor RAW-foto's in NRW-indeling of die zijn gemaakt met een camera die de nieuwste Picture Controls ondersteunt.

  • [Laatste Picture Control-systeem]: kleuren worden verwerkt met behulp van het Laatste Picture Control-systeem, inclusief de kleuren die zijn geïdentificeerd als [Creatieve Picture Control]. Picture Controls en parameters toegevoegd met recente camera's kunnen worden toegepast op RAW-foto's die zijn gemaakt met modellen die deze opties niet aanbieden.
  • [Compatibel met camera]: Kleuren worden verwerkt met behulp van de Picture Controls voor de camera die de foto maakte. Kies deze optie voor kleurverwerking die overeenkomt met de kleurverwerking die op de camera gebruikt is.

Kleurverwerkingsproces

De standaard geselecteerde optie in het geval van foto's waarvoor twee opties voor kleurverwerking beschikbaar zijn, kan worden gekozen met behulp van [RAW-verwerking] > [Kleurverwerkingsproces] in het dialoogvenster [Opties] (of in macOS, [Voorkeuren]) (0 [RAW-verwerking]).

Picture Control
Kies een Picture Control voor de foto's in de huidige selectie.
Picture Control-parameters

Pas Picture Control-parameters aan (0 Picture Control-parameters). Indien beschikbaar kunnen parameters automatisch worden aangepast door [Automatisch] te selecteren. Houd er rekening mee dat zelfs in het geval van foto's die gemaakt zijn onder vergelijkbare omstandigheden, de resultaten kunnen variëren afhankelijk van belichting en de positie en het formaat van het onderwerp in het kader.

Let op: inschakelen of uitschakelen van “Aanpassen met behulp van HDR”

Door het inschakelen of uitschakelen van [Aanpassen met behulp van HDR] worden alle Picture Control-instellingen gereset.

  • Door het inschakelen van [Aanpassen met behulp van HDR] na het kiezen van [Monochroom] of [Gelijkmatig] voor [Picture Control] wijzigt de selectie naar de bijbehorende optie [Picture Control instellen (HLG)], respectievelijk [[HLG MC] Monochroom] of [[HLG FL] Vlak]. Als een andere optie dan [Monochroom] of [Gelijkmatig] is geselecteerd, verandert de Picture Control in plaats daarvan in [[HLG SD] Standaard].
[Opnieuw instellen]
Reset alle parameters naar hun standaardwaarden.

Picture Control-parameters

Kies, na het kiezen van een kleurverwerkingsproces, een Picture Control en pas de Picture Control-parameters aan. De beschikbare parameters variëren afhankelijk van de gebruikte camera en het geselecteerde kleurverwerkingsproces en Picture Control.

Recente Picture Controls

De onderstaande parameters zijn beschikbaar wanneer [Laatste Picture Control-systeem] is gekozen als kleurverwerkingsproces of als de foto werd gemaakt met een camera die alleen de meest recente Picture Controls ondersteunt (d.w.z. foto's waarvoor het enige beschikbare kleurverwerkingsproces [Compatibel met camera] is).

[Snelle verscherping]

Pas snel niveaus aan voor gebalanceerd [Verscherpen], [Verscherp. middenbereik] en [Lokaal contrast]. Selecteer [Automatisch] om de camera het verscherpen automatisch te laten aanpassen. De verschillende verscherpingsparameters kunnen ook handmatig worden aangepast.

  • [Verscherpen]: regel de scherpte van details en omtreklijnen.
  • [Verscherp. middenbereik]: pas de scherpte van patronen en lijnen aan op detailniveaus tussen de patronen waarop [Verscherpen] en [Lokaal contrast] van toepassing zijn.
  • [Lokaal contrast]: pas de algehele scherpte en de scherpte van dikkere omtreklijnen aan zonder de helderheid of het dynamisch bereik te beïnvloeden.
[Contrast]
Contrast aanpassen. Kies lagere waarden voor minder contrast, hogere waarden voor meer contrast. U kunt deze parameter niet aanpassen als de huidige Picture Control een aangepaste curve gebruikt.
[Helderheid]
Pas de helderheid aan zonder verlies van details in hoge lichten en schaduwen. U kunt deze parameter niet aanpassen als de huidige Picture Control een aangepaste curve gebruikt.
[Verzadiging]
Regel de levendigheid van kleuren. Kies lagere waarden voor meer gedempte kleuren en hogere waarden voor levendigere kleuren.
[Tint]
Kleurtoon aanpassen.
[Filtereffecten]
Boots de effecten van kleurfilters op monochrome foto’s na. Deze parameter is alleen beschikbaar bij de Picture Controls [Monochroom], [Sepia], [Blauw], [Rood], [Roze], [Houtskool], [Grafiet], [Binair] en [Koolstof].
[Toon]
Kies een basiskleurtoon (M-G) voor resultaten die de effecten nabootsen van het afdrukken van foto's op gekleurd papier. Deze parameter is alleen beschikbaar bij de Picture Controls [Monochroom], [Houtskool], [Grafiet], [Binair] en [Koolstof].
[Verzadiging aanpassen]
Kies de verzadiging van de kleurtoon (M-G) die is geselecteerd voor [Toon]. Deze parameter is alleen beschikbaar bij de Picture Controls [Monochroom], [Sepia], [Blauw], [Rood], [Roze], [Houtskool], [Grafiet], [Binair] en [Koolstof]. Houd er echter rekening mee dat verzadiging niet kan worden aangepast wanneer [Zwart-wit] is geselecteerd voor [Toon].

“Automatisch”

Wanneer de [Automatisch] Picture Control is geselecteerd, kunnen instellingen worden aangepast binnen het bereik [A−2] tot [A+2].

Creative Picture Controls

Een schuifbalk [Effectniveau] wordt weergegeven wanneer een [Creatieve Picture Control] zoals [Droom], [Ochtend] of [Pop] is geselecteerd. Gebruik de schuifbalk om het effectniveau te kiezen.

Eerdere Picture Controls

Als u in het kleurverwerkingsprocesmenu kunt kiezen uit kleurverwerkingsmethoden, dan zijn de hieronder vermelde parameters beschikbaar wanneer [Compatibel met camera] is geselecteerd.

[Snel aanpassen]
Pas alle Picture Control-parameters aan. Het effect van de geselecteerde Picture Control kan worden verzacht door de schuifbalk naar links te slepen of versterkt door de schuifbalk naar rechts te slepen. [Snel aanpassen] beïnvloedt alle Picture Control-instellingen gelijktijdig en annuleert wijzigingen die afzonderlijk zijn aangebracht aan de individuele parameters.
[Verscherpen]
Regel de scherpte van omtreklijnen. Kies hogere waarden voor meer verscherping.
[Lokaal contrast]
Lokaal contrast aanpassen. Deze optie is alleen beschikbaar voor foto's die zijn gemaakt met camera's die de parameter [Lokaal contrast] ondersteunen.
[Contrast]
Contrast aanpassen. Kies lagere waarden voor minder contrast, hogere waarden voor meer contrast.
[Helderheid]
Pas de helderheid aan zonder verlies van details in hoge lichten en schaduwen.
[Verzadiging]
Regel de levendigheid van kleuren. Kies lagere waarden voor minder verzadiging, hogere waarden voor meer verzadiging.
[Tint]
Kleurtoon aanpassen.
[Filtereffecten]
Boots de effecten van kleurfilters op monochrome foto’s na. Deze parameter is alleen beschikbaar bij de Picture Controls [Monochroom], [Sepia], [Blauw], [Rood], [Roze], [Houtskool], [Grafiet], [Binair] en [Koolstof].
[Toon]
Kies een basiskleurtoon (M-G) voor resultaten die de effecten nabootsen van het afdrukken van foto's op gekleurd papier. Deze parameter is alleen beschikbaar bij de Picture Controls [Monochroom], [Houtskool], [Grafiet], [Binair] en [Koolstof].
[Verzadiging aanpassen]
Kies de verzadiging van de kleurtoon (M-G) die is geselecteerd voor [Toon]. Deze parameter is alleen beschikbaar bij de Picture Controls [Monochroom], [Sepia], [Blauw], [Rood], [Roze], [Houtskool], [Grafiet], [Binair] en [Koolstof]. Houd er echter rekening mee dat verzadiging niet kan worden aangepast wanneer [Zwart-wit] is geselecteerd voor [Toon].