Schreiber

Filteropties

Er zijn verschillende markeeropties die kunnen worden gebruikt om foto's te filteren. De beschikbare markeringen staan hieronder vermeld.

Beoordelingen
Foto’s beoordelen (0 Foto’s beoordelen).
Labels
Foto’s labelen. Er zijn tien verschillende labels waaruit u kunt kiezen (0 tot en met 9, waarbij 0 “geen label” is), elk met een andere kleur (0 Foto’s labelen).
Beveiliging
Beveilig foto’s tegen onbedoeld wissen (0 Foto’s beveiligen).