Schreiber

Foto’s naast elkaar bekijken

Bekijk foto's naast elkaar of vergelijk verbeterde foto's met dezelfde foto's vóór verbetering.

2 beelden/4 beelden

Vergelijk foto's naast elkaar. Dit kan worden gebruikt om foto's te vergelijken uit een enkele serieopname of die anderszins bijna identiek zijn en uw favoriete opname te kiezen.

Foto's vergelijken

U kunt foto's uit dezelfde map vergelijken. Om foto's uit verschillende mappen te vergelijken, plaatst u ze in hetzelfde album ( 0 Foto’s in albums verzamelen).

  1. Selecteer “2 beelden” () of “4 beelden” () in de bovenste knoppenbalk. De huidige foto wordt weergegeven in het kader links of linksboven.

  2. Klik op een van de andere kaders. Het geselecteerde kader wordt wit gemarkeerd.

  3. Geef de filmstrip weer en selecteer een foto om deze weer te geven in het kader dat is geselecteerd in stap 2 ( 0 Filmstripweergave).

Gekoppelde weergaven

Om alle foto's met dezelfde zoomverhouding te bekijken, selecteert u het koppelingspictogram () in de rechterbovenhoek van de huidige foto. Als u de huidige foto doorbladert, worden ook de foto's in de resterende kaders doorbladerd.

Beeldaanpassingen

Beeldaanpassingen zijn alleen van toepassing op de huidige foto (de foto die in wit of zwart is gemarkeerd).

Voor en na

Selecteer om geselecteerde foto's te vergelijken met dezelfde foto's vóór verbetering. Wijzigingen in de huidige foto worden weergegeven in het rechterpaneel (0 Foto’s verbeteren).

De “Voor”-weergave bijwerken

Door op de knop “bijwerken” () in het paneel “voor” te klikken, wordt het scherm bijgewerkt en wordt de huidige staat van de foto weergegeven. Dit is misschien handig, voordat u nog meer wijzigingen aanbrengt.

De “Voor”-weergave herstellen

Door te klikken op de knop “Origineel herstellen” () in het linkerpaneel (“voor”), wordt het scherm hersteld en wordt de oorspronkelijke, niet-verbeterde foto weergegeven.

  • Beelden die geëxporteerd zijn in JPEG-, HEIF- of TIFF-formaat met behulp van NX Studio worden hersteld naar de instellingen die van kracht waren op het moment dat de foto werd geëxporteerd.