Schreiber

Video's bekijken

NX Studio kan worden gebruikt om video's af te spelen die zijn geselecteerd voor enkelbeeldweergave. Als u de muis op het weergavevenster plaatst, worden videobedieningsknoppen weergegeven.

Videobedieningsknoppen

Beeld-voor-beeld-weergave
Klik hierop om de afzonderlijke beelden van de video's als miniaturen te bekijken. Sleep de hendels aan beide zijden om naar het gewenste beeld te bladeren (0 Ongewenste opnamen verwijderen).
Afspeelpositie
De huidige afspeelpositie.
Afspeelschuifbalk
Geeft de huidige afspeelpositie aan. Sleep de schuifbalk om snel vooruit of terug te spoelen.
Lengte
De totale lengte van de huidige video.
Stilstaand beeld opslaan
Sla een stilstaand beeld van het huidige beeld op.
Beeld terugspoelen/beeld vooruitspoelen
Spoel de video beeld voor beeld terug of vooruit. Door tijdens het afspelen op een van beide knoppen te klikken, wordt de video onderbroken, waarna hij beeld voor beeld kan worden teruggespoeld of vooruitgespoeld vanaf de geselecteerde positie.
Afspelen/Onderbreken
Het afspelen starten, onderbreken, of hervatten.
Dempen
Schakel deze knop naar om het geluid te dempen. Klik nogmaals om audio in te schakelen.

Codecs installeren (alleen Windows)

Afhankelijk van het bestandstype wordt u mogelijk gevraagd een codec te installeren wanneer u probeert video's weer te geven in de beeldviewer (). Volg de instructies op het scherm om de codec te installeren.

Stilstaande videobeelden

Klik op de knop “Stilstaand beeld opslaan” in de videobedieningsknoppen () om het huidige beeld als een stilstaand beeld op te slaan.

  • Selecteer [Uitvoeroptie] > [Eenvoudige instellingen] om het stilstaand beeld op te slaan bij standaard compressie en beeldformaat.
  • Als u een andere compressie en beeldformaat wilt kiezen, selecteert u [Uitvoeroptie] > [Geavanceerde instellingen].
  • Om de doelmap te kiezen, selecteert u [Opslaan in] > [de opgegeven map].
  • Een bestandsnaam kan worden ingevoerd in het veld [Bestandsnaam].