Nikon

Problem vid nedladdning

Kontrollera följande om du har problem med att ladda ned bilder.

CD- och DVD-skivor finns inte listade på fliken [Source (Källa)]

Nikon Transfer 2 kan inte användas för att kopiera filer mellan CD-skivor, DVD-skivor och hårddiskar. Kopiera istället filerna direkt eller använd filimportverktygen i din dators operativsystem.

Filer kan inte överföras

  • Listas kameran eller minneskortet på fliken [Source (Källa)] i fönstret [Options (Alternativ)]? Om inte ska du kontrollera att kameran är på och rätt ansluten eller att minneskortet har satts i rätt i kortläsaren eller i datorns minneskortsfack.
  • Är enhetsknappen för önskad kamera eller minneskort inaktiverad på fliken [Source (Källa)] i fönstret [Options (Alternativ)]? Klicka på enhetsknappen för att välja önskad kamera eller flyttbar lagringsenhet.

NX Studio startar inte när nedladdningen är klar

  • Kontrollera att en bock visas intill alternativet [Open destination folder with the following application after transfer (Öppna destinationsmappen med följande program efter överföring)] på fliken [Options (Alternativ)] [Preferences (Inställningar)] och att [NX Studio] har valts i rullgardinsmenyn.
  • Har alla bildfiler på kameran eller minneskortet redan laddats ned tidigare? Om du har valt [Transfer new files only (Överför endast nya filer)] på fliken [Preferences (Inställningar)] i fönstret [Options (Alternativ)] och under förutsättning att det inte finns några nya filer att ladda ned, kommer inga filer att laddas ned och NX Studio eller en annan vald programvara kommer inte att starta.